Podlaskie EDUinnowacje 2023 honorowym patronatem objęły:

Miło jest nam poinformować, że 27 czerwca 2019 roku został podpisany list intencyjny w zakresie współpracy przy organizacji oraz promocji Podlaskich EDUinnowacji.

 

Z ramienia Koła PTI w Białymstoku list intencyjny podpisał p. Waldemar Grądzki, a ze strony ZSOiZ w Mońkach p. Krzysztof Falkowski.


Ponadto strony zobowiązały się m.in. do podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji i wykorzystania nowych, edukacyjnych technologii informacyjnych, wspierania w sposób pośredni grup wykluczonych z procesu cyfryzacji, podnoszenia świadomości społecznych nt. roli zaawansowanych kompetencji cyfrowych w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych, a także wspierania wymiany doświadczeń.
 

 

17 lipca 2019

Współpraca z PTI w zakresie organizacji EDUinnowacji !

ORE

Jeżeli chcesz wziąć udział w konferencji

jako prelegent/wystawca skontaktuj się z nami

Podlaskie EDUinnowacje, 4- 5.10. 2024, Mońki, VIII edycja

Spotkania nauczycieli z innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze edukacji