Podlaskie EDUinnowacje 2023 honorowym patronatem objęły:

Jeżeli chcesz wziąć udział w konferencji

jako prelegent/wystawca skontaktuj się z nami

Podlaskie EDUinnowacje, 4- 5.10. 2024, Mońki, VIII edycja

Spotkania nauczycieli z innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze edukacji

Program konferencji jest tak skonstruowany aby każdy nauczyciel , niezależnie w jakiej szkole/ placówce uczy/pracuje mógł znaleźć dla siebie coś wartościowego.

 

Zapraszamy na EDUinnowacje 2019 pedagogów, nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz wszystkich innych placówek edukacyjnych.

 

 

 

Program Podlaskich EDUinnowacji 2019 :

 

 

 

Dzień 1 (sobota, 19 października 2019)

 

 

Część I, Konferencje:

 

07.45 - 8.30 Rejestracja uczestników EDUinnowacji (wymagany dokument potwierdzający tożsamość)

                    Rejestracja uczestników będzie otwarta tylko pierwszego dnia.

08.30 - 8.45 Oficjalne rozpoczęcie konferencji [15 min.]

08.45 - 9.15  "Młodzież w Internecie - szanse i wyzwania" [30 min.] (dr Agnieszka Wrońska)

09.15 - 9.30   "Edukacyjny projekt filmowy  w niezwykłej szkole (Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem - BARWA" [15 min.] (Monika Jasiukiewicz, Krzysztof Werda, Marcin Wojnicz)

09.30 - 09.45  "Eduteiment - połączenie edukacji i rozrywki podczas wycieczek szkolnych" [15 min.](Kris                                  Kojder)  

09.45 - 10.00   "Ułatwienia technologiczne dla nauczycieli [15 min.] (AGRAF)

10.00 - 10.15  "Edukacja bez podręczników? O tym jak Tyci Tukan i Nowoczesne Technologie Edukacyjne                              wspierają rozwój emocjonalny i wychowanie [15 min.] (Adrian Romaniuk)

10.15 - 10.30  "Technologia wyzwalająca edukację" [15 min.] (Jakub Tomaszewski)

10.30 - 11.15 Przerwa kawowa [45 min.]

11.15 - 11.45  Pokazy bez Skazy - "Alchemik" [30 min.] (Paweł Piszczałka, Weronika Szypszak)

11.45 - 12.15  Gala PTI

12.15 - 12.45  "Sztuka kreowania wizerunku szkoły w Internecie" [30 min.] (Artur Maciorowski) 

12.45 - 13.00  "Zobaczyć niewidoczne - o optyce w edukacji" [15 min.] (Renata Łojek)

13.00 - 13.45  Przerwa obiadowa [45 min.]

 

Część II, Warsztaty (13.45 - 17.30)

 

Warsztaty będą odbywały się w grupach około 25-30 osób. Czas każdego warsztatu to 45 minut.

Każda grupa uczestniczy we wszystkich warsztatach według harmonogramu, który uczestnik otrzyma pierwszego dnia, podczas rejestracji, przed konferencją. Warsztaty odbywają się bez przerw.

W sobotę odbędzie się pięć warsztatów, natomiast w niedzielę trzy warsztaty.

 

01. Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji (AVMAX) [45 min.]  (prowadzący: Bartosz Ratkowski)

02. Odwrócona klasa przy pomocy smartfonów i tablicy interaktywnej (prowadzący: Natalia Kalkowska)

03. (Nie)ziemskie lekcje  (prowadzący: Bartosz Chyś)

04. Współpraca gwarancją sukcesu - czyli zespołowe gry logiczne typu Escape Room (prowadzący: Bartosz Goruś)

05. Pokazy bez skazy - "Światło na smyczy" [45 min.]  (prowadzący: Paweł Piszczałka, Weronika Szypszak)

06. Na taką lekcję każdy przyjdzie - co możemy zrobić dla swoich uczniów (prowadzący: Paweł Borettini)

07. Klub kodowania Swift (prowadzący: Dorota Madej)

08. Warsztaty z NUADU - interaktywna podróż w oceanie najnowszych technologii (prowadzący: Jakub Tomaszewski)

 

Przewidywany koniec wszystkich warsztatów w sobotę - około godziny 17.30

 

 

Dzień 2 (niedziela, 20 października 2019)

 

 

Część I, Konferencje:

 

08.45 - 9.00 "Przedmioty informatyczne po 8-letniej szkole podstawowej. rozwiązania tradycyjne i                                         elektroniczne" [15 min.] (Florian Gałuszka)

09.00 - 9.30   "Wzbudzać ciekawość ucznia, ale jak?" [30 min.] (Bartosz Chyś) 

09.30 - 9.45    "Cyfrowa szkoła przyszłości - rozwiązania EPSON wspierające edukację" [15 min.] (Jakub                                  Łapiński)     

09.45 - 10.30  "Innowacje w systemowej szkole - po co i jak - praktycznie i inspirująco" [45 min] (Oktawia                                Gorzeńska)

10.30 - 11.00 Przerwa kawowa [30 min.]

11.00 - 11.30  "Nauczyciel 2.0, czyli tam gdzie kończy się strach, zaczyna się odwaga" [30 min.] (Dawid Łasiński)

11.30 - 11.45  "Nauczanie przez poznawanie - poznawanie przez uczenie się" [15 min.] (Radosław Wawrowski)

11.45 - 12.00  "Każdy może programować - jak zainspirować uczniów do tworzenia i kreowania innowacji"

                    [15 min.] (Dorota Madej)

12.00 - 12.30  "Różne oblicza innowacji w szkole" [30 min.] (Małgorzata Solowska)

12.30 - 13.15 Przerwa obiadowa [45 min.]

 

 

Część II, Warsztaty (13.15 - 15.30)

 

Warsztaty będą odbywały się w grupach około 25-30 osób. Czas każdego warsztatu to 45 minut.

Każda grupa uczestniczy we wszystkich warsztatach według harmonogramu, który uczestnik otrzyma pierwszego dnia, podczas rejestracji, przed konferencją.

Warsztaty odbywają się bez przerw.

W sobotę odbędzie się pięć warsztatów, natomiast w niedzielę trzy warsztaty.

 

 

Od godziny 14.30 do 16.00 w miejscu, gdzie pierwszego dnia odbywała się rejestracja uczestników, będą wydawane certyfikaty uczestnictwa w Podlaskich EDUinnowacjach 2019.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz prelegentów

konferencji/warsztatów w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.