Podlaskie EDUinnowacje 2023 honorowym patronatem objęły:

dr Maciej Dębski - założyciel i lider Fundacji, socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundator i Prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, autor/współautor publikacji na naukowych z zakresu problemów społecznych (bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne), autor/współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych, pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy zrealizowanych wśród 22.000 uczniów oraz 4.000 nauczycieli. W roku 2016 wdrożył pierwszy w Europie eksperyment społeczny odcięcia 100 osób na 72 godziny od wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, internetu, gier on-line playstation, telewizji). Pomysłodawca badań naukowych pt. MŁODZI CYFROWI.PL oraz materiału edukacyjnego skierowanego do najmłodszych użytkowników mediów cyfrowych pt. FONOLANDIA

 

Podczas tegorocznych EDUinnowacji dr Maciej Dębski wygłosi dwie prelekcje:

 

DLACZEGO W ŚWIECIE CYFROWYM TAK WAŻNE SĄ RELACJE BEZPOŚREDNIE

Od czasu pojawienia się Internetu na świecie (1969 r.), od czasu jego umasowienia w Polsce (lata dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku), a w szczególności od jego mobilnego charakteru (2005) zmieniają się wzory komunikacji z innymi, sposoby spędzania czasu wolnego, dynamika pracy, jak również relacje między ludźmi. Nikt nie spodziewał się, że na przestrzeni ostatnich 50 lat wynalazek, jakim jest internet, okaże się tak decydujący dla życia ludzkiego. Wykład dotyczyć będzie ważności relacji bezpośrednich między ludźmi w świecie cyfrowym. Autor wyraźnie rozgranicza i pokazuje, że kontakt przez internet, w szczególności urządzenia mobilne, Zasadniczo różni się od relacji bezpośrednich. Główną tezą prezentowana podczas wykładu jest ta która wskazuje, że najważniejszym czynnikiem chroniącym nas użytkowników mediów cyfrowych przed jakimkolwiek uzależnieniem w tym uzależnieniem od mediów cyfrowych, jest dobrze zbudowana relacja z najbliższymi. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną najważniejsze wyniki dotyczące wzorów używania mediów cyfrowych przez młodzież w Polsce, jak również wyniki eksperymentu społecznego Pt. „poza siecią”

 

NAŁOGOWE KORZYSTANIE ZE SMARTFONÓW. SYMPTOMY, SKALA ZJAWISKA, SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA

Pomimo tego, że fonoholizm nie znajduje się na żadnej międzynarodowej klasyfikacji chorób psychicznych okazuje się, że część młodych osób to osoby, które w sposób zdecydowany nadużywają mobilnych urządzeń cyfrowych, w szczególności smartfonów. Badania prowadzone przez Uniwersytet Gdański oraz Fundację Dbam o mój Z@sięg wskazują, że takich osób jest około 2%-3%. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną wybrane wyniki badań prowadzone w latach 2015-2016 na próbie 22 000 uczniów w wieku 12 – 18 lat, jak również po raz pierwszy światło dzienne ujrzą wyniki pochodzące z nowej edycji badań odnoszące się nie tylko do wzorów używania mediów cyfrowych, ale również oceny swojego dobrostanu psychicznego, jak również oceny relacji panujących w domu. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną najważniejsze negatywne skutki nadużywania mediów cyfrowych, jak również określone zostaną sposoby codziennego radzenia z problemem e-uzależnienia.

 

Poza tym dr Maciej Górski poprowadzi warsztaty:

"W jaki sposób budować szkolną profilaktykę e-uzaleznień?"

 

 

25 sierpnia 2018

Sprawdź kim jest nasz gość specjalny na EDUinnowacjach 2018 ?

ORE

Jeżeli chcesz wziąć udział w konferencji

jako prelegent/wystawca skontaktuj się z nami

Podlaskie EDUinnowacje, 4- 5.10. 2024, Mońki, VIII edycja

Spotkania nauczycieli z innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze edukacji