Podlaskie EDUinnowacje 2023 honorowym patronatem objęły:

 

 

17 września 2018

Rektor Politechniki Białostockiej objął patronatem EDUinnowacje 2018

ORE

Jeżeli chcesz wziąć udział w konferencji

jako prelegent/wystawca skontaktuj się z nami

Podlaskie EDUinnowacje, 4- 5.10. 2024, Mońki, VIII edycja

Spotkania nauczycieli z innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze edukacji