Podlaskie EDUinnowacje 2023 honorowym patronatem objęły:

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż EDUinnowacje zostały objęte honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

31 sierpnia 2017

Konferencja Podlaskie EDUinnowacje objęta patronatem ORE

ORE

Jeżeli chcesz wziąć udział w konferencji

jako prelegent/wystawca skontaktuj się z nami

Podlaskie EDUinnowacje, 29- 30.09. 2023, Mońki, VII edycja

Spotkania nauczycieli z innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze edukacji