Podlaskie EDUinnowacje 2023 honorowym patronatem objęły:

Dziękujemy wszystkim za liczny udział w konferencji Podlaskie EDUinnowacje 2017. Zainteresowanie wydarzeniem przerosło nasze oczekiwania.

Wykładowcom dziękujemy za interesujące przedstawienie tematów, wystawcom za ciekawą prezentację oferty swoich firm, a uczestnikom za liczne przybycie, zaangażowanie i aktywny udział.

Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenia zdobyte w czasie konferencji zainspirują Państwa do szukania nowych metod pracy z uczniami na zajęciach lekcyjnych oraz poza nimi.

 

Zapraszamy jednocześnie Państwa do udziału w kolejnych edycjach tego wydarzenia, o których będziemy informować na stronie internetowej oraz poprzez listy e-mail.

09 października 2017

I po EDUinnowacjach ...

ORE

Jeżeli chcesz wziąć udział w konferencji

jako prelegent/wystawca skontaktuj się z nami

Podlaskie EDUinnowacje, 4- 5.10. 2024, Mońki, VIII edycja

Spotkania nauczycieli z innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze edukacji