Podlaskie EDUinnowacje, 20-21 października 2018, Mońki, IV edycja

Spotkania nauczycieli z innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze edukacji

ORE

I po EDUinnowacjach ...

09 października 2017

Dziękujemy wszystkim za liczny udział w konferencji Podlaskie EDUinnowacje 2017. Zainteresowanie wydarzeniem przerosło nasze oczekiwania.

Wykładowcom dziękujemy za interesujące przedstawienie tematów, wystawcom za ciekawą prezentację oferty swoich firm, a uczestnikom za liczne przybycie, zaangażowanie i aktywny udział.

Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenia zdobyte w czasie konferencji zainspirują Państwa do szukania nowych metod pracy z uczniami na zajęciach lekcyjnych oraz poza nimi.

 

Zapraszamy jednocześnie Państwa do udziału w kolejnych edycjach tego wydarzenia, o których będziemy informować na stronie internetowej oraz poprzez listy e-mail.

Starostwo Powiatowe

w Mońkach

Podlaskie EDUinnowacje 2017 patronatem objęły: